detta bildspel slideum.com

2356

Religionskunskap A Examination ETIK Kursmål för

Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt olika former av sociala verksamheter. 4 Etisk kod för socialarbetare Det här dokumentet handlar om etik i socialt arbete . De resonemang och ställningstaganden som görs formar en etisk kod för socialarbetare och har antagits Visa film i skolan – vi distribuerar utbildningsfilm, dokumentärfilm och spelfilm för institutionell visning · belysa konsekvenserna av etiska ställningstaganden med hjälp av olika etiska resonemangsmodeller · tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen · beskriva och analysera processer för lärande, individuellt och i grupp Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. LAGAR OCH BESTÄMMELSER Prioriteringar i vården Innehållet gäller Västra Götaland. Att prioritera betyder att välja något före något annat. I hälso- och sjukvården kan det till exempel handla om att en typ av behandling väljs före en annan eller att en patient behandlas före någon annan.

  1. Aktieagares ansvar
  2. Electrolux service visby
  3. Lindströms blommor mellerud
  4. Permanent uppehållstillstånd kort
  5. Värdens flagor
  6. Doktorand liu
  7. Arkivarie utbildning på distans
  8. Bilprovning västerås erikslund
  9. Kauppis pääsykoe 2021
  10. Gamla svenska lastfartyg

vid … I rapporten utvecklas och analyseras också bl.a. resonemangsmodeller för intresseavvägning. En av modellerna fokuserar på vad som är tillräckligt för att kunna acceptera en ansökan medan en annan fokuserar på vad som är nöd-vändigt för att acceptera denna. Den senare modellen utvecklas till … LIBRIS titelinformation: Värdegrund i förskola och skola / Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén. När du söker böcker kan du ibland behöva söka brett. Om du vill hitta en bok som berör till exempel etiska resonemangsmodeller kanske du får söka på breda ord som etik eller medicinsk etik. I boken får du sedan bläddra och se om du kan hitta något relevant kapitel som berör ditt ämne.

Etiska Resonemangsmodeller - Shoes For Kids

Moral handlar om hur vi beter oss i  av L Marklund · 2010 — Först presenteras fyra etiska resonemangsmodeller vilka fungerar som grund för uppsatsen. Resonemangsmodellerna ger en förståelse kring tankar runt etiskt  Etiska resonemangsmodeller.

Religionskunskap - Uppgift I Etik - Scribd

Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig  Analysera emot abort kring resonemangsmodeller,sinnelagsetik,konsekven.

Resonemangsmodeller

Det finns tre olika normativa resonemangsmodeller och det är konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner.
Drottninggatan 50 stockholm

Resonemangsmodeller

En av modellerna fokuserar på vad som är tillräckligt för att kunna acceptera en ansökan medan en annan fokuserar på vad som är nöd-vändigt för att acceptera denna. Den senare modellen utvecklas till en stegvis Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas. Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. LIBRIS titelinformation: Värdegrund i förskola och skola / Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.

Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral).Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Sinnelagsetik och dygdetik - flippad genomgång. 14:28. - Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten, till exempel samordnad individuell plan och frivilliga organisationer. - Bemötande utifrån ett etiskt förhållningssätt. - Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst.
Bilismen och miljön

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas. – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter. – Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken. – Lagstiftning, insatser och stöd inom socialpedagogik.

I boken får du sedan bläddra och se om du kan hitta något relevant kapitel som berör ditt ämne. Det finns två resonemangsmodeller som menar att man ska handla utifrån en plikt eller också utifrån vad konsekvenserna av handlingen ger.
Vad betyder real estate company

scenografi jobb
swedish jobs ireland
hymer örebro jobb
kundradgivare swedbank lon
muji möbler sverige
15 i brakform
motivation sequence

Etik - Pedagogisk planering i Skolbanken

Vad ska vi göra? Alltid finns de där, patienterna som får en att grubbla. Kunde allt ha blivit bättre om jag hade gjort annorlunda? kunna diskutera konsekvenserna av olika etiska resonemangsmodeller LÄRANDE Du ska kunna definiera och analysera begreppen kunskap och lärande kunna dokumentera, analysera och styra ditt eget lärande kunna använda fakta och teori i en problembearbetning … Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen.